Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 481/RMČ/2014


k udělení souhlasu s uvedením bytu č. 4 městské části Praha 14

Maňákova 746/15, Praha 9, jako sídla SPORT CLUB SPIRIT, z. s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uvedením bytu č. 4 městské části Praha 14, Maňákova 746/15, Praha 9, jako sídla spolku SPORT CLUB SPIRIT, z. s.

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 spolku SPORT CLUB SPIRIT, z. s.

T: 8. 9. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI