Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 483/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s prominutím smluvní pokuty za rok 2014 a zveřejnění adresného záměru na pronájem prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s částečným prominutím smluvní pokuty za rok 2014 za užívání prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

2. se zveřejněním adresného záměru na pronájem prostor o celkové výměře 175,48 m 2
v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., o souhlasu s částečným prominutím smluvní pokuty za rok 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě a zajistit zveřejnění adresného záměru na prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

T: 10. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce