Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 484/RMČ/2014


k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost Endokrinologie Černý Most, s. r. o. do prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy pro nově založenou společnost Endokrinologie Černý Most, s. r. o., se sídlem Gen. Janouška 902/17, 198 00 Praha 9, IČ: 03244016, do prostoru o celkové výměře 54,90 m 2 v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9, po skončení zveřejnění adresného záměru v případě, že nebude doručena žádná námitka či připomínka, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a za podmínky, že společnost Endokrinologie Černý Most, s. r. o. předloží platný výpis z obchodního rejstříku rozšířený o poskytování zdravotních služeb

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14, a . s., o odsouhlasení uzavření nájemní smlouvy pro nově založenou společnost Endokrinologie Černý Most, s. r. o. do prostoru v 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ul. Gen. Janouška, Praha 9 za podmínky, že společnost Endokrinologie Černý Most, s. r. o. předloží platný výpis z obchodního rejstříku rozšířený o poskytování zdravotních služeb a zajistit zveřejnění záměru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 10. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSMI, nájemce