Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 485/RMČ/2014


k návrhu na postoupení pohledávekRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s postoupením pohledávek dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit postoupení pohledávek do 100.000 Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: průběžně


2. zajistit předložení ke schválení postoupení pohledávek nad 100.000 Kč dle přílohy č. 2 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 30. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OŘEŠ