Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 486/RMČ/2014


k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce kancelářských prostor příspěvkové organizaci Praha 14 kulturníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce kancelářských prostor (místnost 708,709) v 7. patře objektu Bří Venclíků 1072 příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní od 15. 9. 2014 do 31. 1. 2015


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce

T: 31. 8. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: PO Praha 14 kulturní