Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 487/RMČ/2014


ke zprávě o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2014)Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2014)


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit zprávu o průběžném plnění Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 (září 2014) na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 30. 9. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: členové STRR