Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 488/RMČ/2014


k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do BruseluRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zahraniční pracovní cestu sociálního pracovníka pro práci s cizinci Františka Bradáče, DiS. do města Brusel v Belgii v termínu 1. - 3. října 2014 na mezinárodní školení v metodě peer review a jednání řídící komise v rámci projektu "Enhancing political participation of migrant youth", ve kterém je městská část zapojena jako partner. Náklady spojené s cestou hradí pořádající organizace.


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ, OHS