Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 490/RMČ/2014


k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 9. rozpočtovém opatření k 28. 7. 2014

příjmy 288.057,50 tis. Kč

výdaje 365.674,90 tis. Kč

financování 77.617,40 tis. Kč


rozpočet po 10. rozpočtovém opatření k 18. 8. 2014

příjmy 289.358,30 tis. Kč

výdaje 366.975,70 tis. Kč

financování 77.617,40 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 30. 9. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ