Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 491/RMČ/2014


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 100. 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 100. 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9


T: 12. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917, Praha 9