Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 492/RMČ/2014


k návrhu na souhlas o povolení navýšení počtu žáků ve IV. třídě Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s navýšením počtu žáků ve IV. třídě Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 na počet 31 pro školní rok 2014/2015

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Alenu Gabaľovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 s rozhodnutím Rady městské části Praha 14 k navýšení počtu žáků ve IV. třídě na počet 31 pro školní rok 2014/2015

T: 29. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Šimanovská