Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 498/RMČ/2014


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje za účelem umístění reklamního poutačeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje se spol. J. R. Club - Bowling, s. r. o., se sídlem Prelátská 12, Praha 9

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2717/1, k. ú. Kyje se spol. J. R. Club - Bowling, s. r. o.


T: 30. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ