Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 499/RMČ/2014


k uzavření darovací smlouvy na pozemek parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice, dvě hřiště, chodníky, sadové úpravy a mobiliář se společností Skanska, a. s., jako dárcemRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením darovací smlouvy se společností Skanska, a. s., se sídlem Líbalova 1, Praha 4, na pozemek parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice, dětské hřiště, sportoviště, chodníky, sadové úpravy a mobiliář


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit předložení návrhu darovací smlouvy se společností Skanska, a. s., se sídlem Líbalova 1, Praha 4 na pozemek parc. č. 881/1, k. ú. Hostavice, dětské hřiště, sportoviště, chodníky, sadové úpravy a mobiliář na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 30. 9. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI