Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 500/RMČ/2014


k uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1072/123 o výměře 365 m 2 , k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1072/123 o výměře 365 m 2 v k. ú. Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a SVJ Poděbradská 548-550, se sídlem Poděbradská 549/115, Praha 9


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy se SVJ Poděbradská 548-550, Praha 9

T: 31. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ