Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 501/RMČ/2014


k ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 110/1 v k. ú. Kyje dohodouRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s ukončením nájemní smlouvy čj. 2008/OSMI/0019 ze dne 26. 3. 2008 na pronájem pozemku parc. č. 110/1, k. ú. Kyje s žadatelkou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, dohodou k 31. 8. 2014


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody o ukončení pronájmu pozemku parc. č. 110/1, k. ú. Kyje s žadatelkou


T: 30. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ