Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 502/RMČ/2014


k pronájmu části pozemku parc. č. 2670/24 v k. ú. Kyje, z majetku HMP za účelem vybudování modelářské offroad dráhy pro RC modely autRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s pronájmem části pozemku parc. č. 2670/24 o výměře 5 130 m 2 v k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem vybudování modelářské offroad dráhy pro RC modely aut za předpokladu koordinace mezi Technologickým parkem a RC dráhou

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 k pronájmu části pozemku parc. č. 2670/24 v k. ú. Kyje pro vybudování modelářské offroad dráhy pro RC modely aut odboru evidence, správy a využití majetku HMP a informovat žadatele


T: 1. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI