Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 503/RMČ/2014


k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška"

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška"


T: 1. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ