Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 504/RMČ/2014


k úpravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy M© Paculova"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


úpravu článku zadávací dokumentace schválené usnesením č. 417/RMČ/2014 ze dne 30. 6. 2014 k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy M© Paculova" tak, aby článek zadávací dokumentace vymezující předmět veřejné zakázky obsahoval pouze část A) a neobsahoval část B)

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení výběrového řízení k veřejné zakázce na stavební práce "Energetická úspora budovy M© Paculova" podle zadávací dokumentace upravené tak, aby článek zadávací dokumentace vymezující předmět veřejné zakázky obsahoval pouze část A) a neobsahoval část B)

T: 31. 8. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘE©