Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 505/RMČ/2014


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"

II. r o z h o d l a


na základě doporučení hodnotící komise


1. o vyloučení uchazeče WEBEL s.r.o., sídlo: náměstí Svobody 93/22, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 29315476, z účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ELIZZA s.r.o, sídlo: Praha 4, Malebná 960, IČO: 003 34 561 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. seznámit uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14" s rozhodnutím zadavatele

2. zajistit uzavření SoD k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Snížení energetické náročnosti stavby - sportovní volnočasové zařízení MČ Praha 14"

T: 15. 9. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ