Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 506/RMČ/2014


k zahájení otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"

2. zadávací dokumentaci k otevřenému zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"

II. j m e n u j e


k otevřenému zadávacímu řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14" komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi dle přílohy č. 2 - pouze v tiskové podobě


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit zahájení otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce na stavební práce "Snížení energetické náročnosti budov Pavilonu 1. stupně ZŠ Chvaletická - Praha 14"

T: 31. 8. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ