Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 509/RMČ/2014


k návrhu na zakoupení služebního užitkového vozu PEUGEOT EXPERTRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


zakoupení služebního užitkového vozu PEUGEOT EXPERT


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit zakoupení služebního užitkového vozu PEUGEOT EXPERT

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS