Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


91. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 25. 8. 2014


č. 510/RMČ/2014


ke změně člena hodnotící komise k jednacímu řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


změnu člena hodnotící komise k jednacímu řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55" dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit informování nového člena hodnotící komise k jednacímu řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55"

T: ihned

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ, KS OÚR