Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 542/RMČ/2014

k návrhu na schválení smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 41 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zrušení prodeje jednotky č. 41 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 formou dobrovolné elektronické dražby


2. smlouvu o převodu vlastnictví jednotky č. 41 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9, dle přílohy č. 1


II. s o u h l a s í


s tím, že náklady na přípravu elektronické dražby vyčíslené dražebníkem uhradí 50 % městská část Praha 14 a 50 % Společenství pro dům Kpt. Stránského 993 a 994


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


předložit návrh smlouvy o převodu vlastnictví jednotky č. 41 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 30. 9. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS