Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 545/RMČ/2014


k návrhu na poskytnutí finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 "Zásad pro poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14" (dále jen "Zásad")Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s poskytnutím finančního daru členům Zastupitelstva městské části Praha 14 na základě vyhodnocení aktivity při plnění úkolů pro městskou část Praha 14, dle čl. 7 "Zásad" za období ode dne 1. 1. 2014 do dne 10. 10. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


předložit tento materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14


T: 30. 9. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ, OŘEŠ