Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 549/RMČ/2014


k návrhu na změnu příplatků za vedení ředitelkám Mgr. Iloně ©»astné, Mgr. Kláře Machové, Bc. Nině Vatolinové a řediteli Mgr. Jaroslavu ©upkoviRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s novou výąí příplatků za vedení u Mgr. Ilony ©»astné, ředitelky Z© Gen. Janouąka, u Mgr. Kláry Machové, ředitelky Z© Bří Venclíků, u Bc. Niny Vatolinové, ředitelky M© Vybíralova 968 a u Mgr. Jaroslava ©upky, ředitele Z© Vybíralova dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Ilonu ©»astnou, ředitelku Z© Gen. Janouąka, Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Z© Bří Venclíků, Bc. Ninu Vatolinovou, ředitelku M© Vybíralova 968 a Mgr. Jaroslava ©upku, ředitele Z© Vybíralova s výąí příplatků za vedení k 1. 10. 2014


T: 1. 10. 2014Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘE©, KT-PO, Z© Gen. Janouąka, Z© Bří Venclíků, M© Vybíralova 968, Z© Vybíralova