Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 551/RMČ/2014

k žádosti SVM MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2653/2 o výměře cca 10 000 m 2 v k. ú. Kyje společnosti Mlékárna Pragolaktos, a. s.Rada městské části Praha 14


I. n e s o u h l a s í


s prodejem části pozemku parc. č. 2653/2, k. ú. Kyje o výměře cca 10 000 m 2 společnosti Mlékárna Pragolaktos, a. s.


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání stanoviska MČ Praha 14 odboru evidence, správy a využití majetku MHMP


T: 30. 9. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI