Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 554/RMČ/2014

k uzavření kupní smlouvy na komunikaci Sicherova včetně pozemků a darovací smlouvy na peněžitý dar se společností EKOSPOL a.s.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


1. s uzavřením kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2575/305, 2575/402 a 2575/404, k. ú. Kyje za cenu 1000 Kč a komunikaci na těchto pozemcích za cenu 1000 Kč se společností Ekospol a.s. se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, jako prodávajícím


2. s uzavřením darovací smlouvy na částku 2000 Kč se společností Ekospol a.s. se sídlem Dukelských hrdinů 19, Praha 7, jako dárcem


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. předložit návrh kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2575/305, 2575/402 a 2575/404, k. ú. Kyje a komunikaci na těchto pozemcích se společností Ekospol a.s. na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 30. 9. 2014


2. zajistit uzavření darovací smlouvy na částku 2000 Kč se společností Ekospol a.s.

T: 31. 10. 2014


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ