Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 555/RMČ/2014

k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemků parc. č. 976 a 978/5, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemků parc. č. 976 a 978/5, k. ú. Hostavice se společností PREdistribice, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 4, za cenu 250 Kč/bm pokládky

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pokládky kabelu VN do pozemků parc. č. 976 a 978/5, k. ú. Hostavice se společností PREdistribice, a.s.


T: 31. 10. 2014
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI