Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


93. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 22. 9. 2014


č. 557/RMČ/2014

k uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 881/1 v k. ú. Hostavice o výměře 2 870 m 2Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 881/1 o výměře 2 870 m 2 v k. ú. Hostavice, se společností Skanska, a. s., se sídlem Líbalova 1, Praha 4

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 881/1 o výměře 2 870 m 2 v k. ú. Hostavice, se společností Skanska, a. s.T: 31. 10. 2014

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI