Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


96. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 11. 2014


č. 641/RMČ/2014


k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


obnovení přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, od 15. 11. 2014 do 14. 2. 2015, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o obnovení přístřeší formou bytu č. 2 o velikosti 1 + 0, v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou 3 měsíce, od 15. 11. 2014 do 14. 2. 2015

T: 6. 11. 2014
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, SP Černý Most, s. r. o., podnájemce