Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í

 

mimořádného jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 15. 12. 2014

 

č. 733/RMČ/2014

 

k návrhu na 19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

19. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet
příjmy               241.476,00  tis. Kč
výdaje              303.437,20  tis. Kč
financování        61.961,20  tis. Kč

rozpočet po 18. rozpočtovém opatření k 9. 12. 2014
příjmy               317.107,50  tis. Kč
výdaje              376.657,70  tis. Kč
financování        59.550,20  tis. Kč

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 12. 12. 2014
příjmy             317.107,50  tis. Kč
výdaje            367.791,40  tis. Kč
financování      50.683,90  tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14

předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

 

T: 1/2015

 

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ