Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 11/RMČ/2015


k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 p. Václavu Kodýtkovi

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Evu Hradskou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Hloubětín,
Hloubětínská 700 s tím, že Rada městské části Praha 14 souhlasí s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor p. Václavu Kodýtkovi

T: 23. 1. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Hloubětínská