Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 12/RMČ/2015


ke jmenování členů týmu pro supervizi Programu primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách na území m. č. Praha 14Rada městské části Praha 14I. j m e n u j e


členy a předsedu týmu pro supervizi:


Mgr. Aleš Kuda předseda

Ing. Ilona Picková člen

Mgr. Marie Poesová člen

Bc. Martin Straka člen

Bc. Jana Štosková člen

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


informovat předsedu a členy komise o jejich jmenování


T: 30. 1. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, OŘEŠ, tajemník komise