Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 13/RMČ/2015


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na roky 2015 - 2016 v oblasti 1 - sociální a návazné služby


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení dvouletých grantů pro oblast 1 - sociální a návazné služby v celkové výši 4.000.000 Kč, tj. 2.000.000 Kč pro rok 2015 a 2.000.000 Kč pro rok 2016 podle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení, přičemž přidělení grantů je podmíněno schválením rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2015

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14

T: 16. 1. 2015

2. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na jmenování členů grantové komise pro posouzení a vyhodnocení žádostí v oblasti 1

T: 15. 2. 2015

3. předložit Radě městské části Praha 14 návrh na přidělení grantových prostředků v oblasti 1

T: 2. 3. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ