Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 14/RMČ/2015


k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného programu prevence kriminality MVČR na rok 2015


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

1. podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu prevence kriminality MVČR na rok 2015 dle přílohy č. 1 a 2

2. finanční spoluúčast z rozpočtu městské části Praha 14 dle rozpočtu projektu

3. program prevence kriminality MČ Praha 14 na období 2015 až 2016

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit podání žádosti o dotaci Ministerstva vnitra České republiky


T: 30. 1. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: OSVZ