Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 15/RMČ/2015


k vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2015 v oblasti příspěvek na zajištění službyRada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení jednoletých příspěvků na zajištění služby v celkové výši 300.000 Kč pro rok 2015 podle příloh č. 1 - 4 tohoto usnesení s tím, že konečné přidělení prostředků podléhá s chválenému rozpočtu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

zajistit vyhlášení grantů městské části Praha 14


T: 16. 1. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ