Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 17/RMČ/2015


k návrhu na vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatele městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatele městské části Praha 14 dle přílohy č. 1

II. p o v ě ř u j e

vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Davida Beňáka a vedoucí oddělení sociální pomoci a prevence Mgr. Danu Hladíkovou k podepisování darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a žadateli o poskytnutí finančního příspěvku v max. výši 350 Kč dle přílohy č. 2


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit vyhlášení "Programu prevence nádorového onemocnění prsu" pro obyvatele městské části Praha 14

T: 30. 1. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ