Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 18/RMČ/2015


k odpovědi na dopis k opakovanému vrácení faktury č. 1404040015 vystavené za neplnění smluvních podmínek vyplývajících ze SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 uzavřené s obchodní firmou Kaziko a. s.Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh odpovědi (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) na dopis k opakovanému vrácení faktury č. 1404040015 vystavené za neplnění smluvních podmínek vyplývajících ze SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 uzavřené s obchodní firmou Kaziko a. s.

II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit odeslání odpovědi (příloha č. 1 - pouze v tiskové podobě) na dopis k opakovanému vrácení faktury č. 1404040015 vystavené za neplnění smluvních podmínek vyplývajících ze SoD č. 0351/2013/OSMI/1050 uzavřené s obchodní firmou Kaziko a. s.

T: 16. 1. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ