Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 19/RMČ/2015


k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 782/25, v k. ú. Hloubětín, se společností O2 Czech Republic a.s.Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 782/25, v k. ú. Hloubětín, se společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 782/25, v k. ú. Hloubětín, se společností O2 Czech Republic a. s.


T: 15. 2. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI