Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 20/RMČ/2015


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení potrubí dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 1779/2, k. ú. Hloubětín, v souvislosti s výstavbou sportovní halyRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení potrubí dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 1779/2, k. ú. Hloubětín, se společností BLK Slávie Praha, se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení potrubí dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 1779/2, k. ú. Hloubětín, se společností BLK Slávie Praha, se sídlem Jeseniova 1151/55, Praha 3


T: 15. 2. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI