Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 21/RMČ/2015


k uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0035/2014/OSMI_oddMD/1070 na pacht pozemku parc. č. 1760, díl č. 14 k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0035/2014/OSMI_oddMD/1070 na pacht části pozemku parc. č. 1760, díl č. 14, k. ú. Kyje , k 31. 1. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření dohody k ukončení pachtovní smlouvy čj. 0035/2014/OSMI_ oddMD/1070 na pacht části pozemku parc. č. 1760, díl č. 14, k. ú. KyjeT: 31. 1. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI, OŘEŠ