Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 22/RMČ/2015


k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu č. 12 městské části Praha 14, Rochovská 766/18, Praha 9, jako sídla společnostiRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uvedením bytu č. 12 městské části Praha 14, na adrese Rochovská 766/18, Praha 9, jako sídla společnosti TOVÁRNA GASTRO s. r. o., IČ: 28918681

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 společnosti TOVÁRNA GASTRO s. r. o.T: 30. 1. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSMI