Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 2/RMČ/2015


k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 a na souhlas s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky


Rada městské části Praha 14

I. s o u h l a s í

1. s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s vítězem výběrového řízení v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky s vítězem výběrového řízení v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

1. zajistit prostřednictvím Ing. Evy Bažilové, ředitelky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání s vítězem výběrového řízení v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 1. 2015

2. zajistit předložení ke schválení smlouvu o postoupení pohledávky nad 100.000 Kč, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14


Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, OŘEŠ