Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 3/RMČ/2015


k návrhu na jmenování vedoucí odboru správy majetku a vedoucí odboru investičního Úřadu městské části Praha 14 a stanovení jejich platůRada městské části Praha 14I. j m e n u j e


1. Drahomíru Tomášovou vedoucí odboru správy majetku ode dne 1. 3. 2015

2. Ing. Martinu Mezenskou vedoucí odboru investičního ode dne 1. 3. 2015


II. s t a n o v u j e


1. plat Drahomíře Tomášové ve tři. 11


2. plat Ing. Martině Mezenské ve tř. 11


III. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit realizaci tohoto usnesení

T: 1. 3. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT PO