Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 5/RMČ/2015


k uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s.


Rada městské části Praha 14

I. s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. dle přílohy č. 1

II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14

zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s.


T: 12. 1. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, OŘEŠ