Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 8/RMČ/2015


k návrhu na 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014

schválený rozpočet

příjmy 241.476,00 tis. Kč

výdaje 303.437,20 tis. Kč

financování 61.961,20 tis. Kč

rozpočet po 19. rozpočtovém opatření k 12. 12. 2014

příjmy 317.107,50 tis. Kč

výdaje 367.791,40 tis. Kč

financování 50.683,90 tis. Kč

rozpočet po 20. rozpočtovém opatření k 31. 12. 2014

příjmy 335.847,90 tis. Kč

výdaje 386.531,80 tis. Kč

financování 50.683,90 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 3/2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ