Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


3. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 12. 1. 2015


č. 9/RMČ/2015


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizaceRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


převod finančních prostředků ve výši 30. 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit převod finančních prostředků ve výši 30. 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968, příspěvková organizace

T: 30. 1. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, MŠ Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968