Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 288/RMČ/2015


k návrhu na souhlas s podnájmem bytu v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s podnájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě, na dobu určitou 2 roky


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony související s podnájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 na dobu určitou 2 roky

T: 30. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce