Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 291/RMČ/2015


k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, byt ve svěřené správě městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s řešením bytové situace občanů městské části Praha 14, tj. s přidělením bytu o velikosti

1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, za podmínky vrácení stávajícího bytu, na dobu určitou do 31. 5. 2016, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a . s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 - Černý Most, na dobu určitou do 31. 5. 2016, za podmínky vrácení bytu stávajícího

T: 31. 7. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS