Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 292/RMČ/2015


k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy pro spolek Neposeda do části prostor v objektu č. p. 1002, ul. Bryksova, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením podnájemní smlouvy na část prostor o výměře 53 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9, mezi nájemcem příspěvkovou organizací Praha 14 kulturní, se sídlem Šimanovská 47, Praha 9 a podnájemcem spolkem Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha - Běchovice, IČ: 69793298, na dobu určitou od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017, za účelem provozu kavárny Plechárna

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a . s. o odsouhlasení podnájmu části prostor o výměře 53 m 2 pro spolek Neposeda do části prostor v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 1002 ulice Bryksova, Praha 9

T: 30. 6. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM