Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


14. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 8. 6. 2015


č. 293/RMČ/2015


k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice s vítězem výběrového řízení, spolkem Neposeda a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věciRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. vítěze výběrového řízení na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice, spolek Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha 9 - Běchovice, IČ: 69793298, za výši nájemného 1 Kč/m 2 /rok za podlahovou plochu objektu č. p. 67 a za přilehlé pozemky parc. č. 697 a 698


2. uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci se spolkem Neposeda na dobu určitou 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14 a . s., uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci - objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 se spolkem Neposeda, se sídlem Českobrodská 1, 190 11 Praha 9, IČ: 69793298, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 30. 6. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM